Peta Kampung Mela

Tuesday, October 5, 2010

A Man To Remember.

Selasa 9 Mac 2010 - Saya bersama En. Shahnam Abd. Rashid, En. Aminuddin Mohamad dan En. Mohd Nor Mohamed dari Jabatan Pengajian Melayu IPGKTAA serta En. Shukri Mat Yaakub dari Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) IPGKTAA telah berkunjung ke rumah Tn. Hj. Ibrahim Omar (atau panggilan Aki Hj. Ibrahim) penulis novel tersohor ‘Desa Pingitan’ di Kampung Mela, yang terletak kira-kira 38 km dari Kuala Lipis. Kunjungan kami adalah di bawah Program Rintis Jejak Sasterawan yang merupakan salah satu aktiviti IPGKTAA sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Melayu Zon Timur. Kami tiba di pekarangan rumah Aki Hj. Ibrahim yang dikelilingi pokok buah-buahan itu kira-kira jam 10.30 pagi dan disambut oleh En. Shabaruddin Awang, GPK 1 SK Limau Purut, Kuala Lipis sebagai perantara dalam pertemuan ini.
Semasa kami tiba, Aki Hj. Ibrahim telah sedia berdiri di muka pintu dan menjemput kami semua naik ke rumah kampungnya yang terletak dalam kawasan dusun seluas kira-kira 4 ekar. Melihatkan kawasan tersebut, kami benar-benar terasa akan kedamaian ‘desa pingitan’ sebagaimana yang digambarkan dalam novel ulungnya itu. Beliau yang lahir pada tahun 17 Jun 1936 itu nampaknya sudah agak kurang cergas untuk bergerak laju, tetapi masih boleh berjalan dengan baik. Kami terus bersalaman dengan Aki dan dipersilakan duduk di kerusi ruang tamu rumah papan tradisinya itu. Di dinding ruang tamu itu kelihatan banyak gambar dan sijil termasuk gambar muka depan novel ‘Desa Pingitan’ yang telah dibesar dan dibingkaikan. Berdasarkan interaksi awal ternyata daya ingatan, pendengaran, suara dan penglihatan Aki Hj. Ibrahim masih baik, cuma dari segi fizikalnya yang sudah agak kurang cergas kerana faktor usia.
Aki Hj. Ibrahim memulakan ceritanya dengan mengatakan bahawa apa yang ditulisnya dalam ‘Desa Pingitan’ adalah gambaran langsung yang terdapat dalam masyarakat kampungnya sendiri bagi mewakili masyarakat Melayu pada masa itu. Jelasnya meskipun watak utama novel itu Ibrahim dan Habibah, namun watak itu bukan menggambarkan dirinya sendiri, tetapi menggambarkan masyarakat khususnya masyarakat Melayu pada ketika itu. Baginya masyarakat Melayu pada ketika itu merupakan masyarakat yang kaya dalam semua aspek baik dari segi harta, budaya dan moral yang baik. Mereka hidup bersatu padu dan harmoni bukan sahaja sesama sendiri malah dengan masyarakat kaum lain pada ketika itu.
Beliau sendiri umpamanya dapat bertutur bahasa Inggeris dengan baik sebelum masuk ke Special Malay Class di Sekolah Menengah Clifford (Clifford School), Kuala Lipis pada pertengahan tahun 1940-an kerana beliau berkawan rapat dengan anak perempuan Mr. Nathan, Ketua Stesen Kereta Api (Station Master) Mela yang bernama Nageshwary. Jarak yang dekat antara kuarters KTM yang didiami Nageshwary dan rumah Aki Hj. Ibrahim menjadikan mereka akrab. Nageshwary banyak meminjamkannya buku-buku bahasa Inggeris kerana Mr. Nathan merupakan seorang yang minat membaca. Kebolehan beliau berbahasa Inggeris itu menjadikan guru-guru di Sekolah Menengah Clifford pada ketika itu antaranya Guru Besar Mr. G. E. D. Lewis, Mr. Ramanathan, Cikgu Halimi Hj. Sulaiman, Mr. Wai Seng dan Mr. Nayagam hairan bagaimana seorang budak kampung dapat bertutur menggunakan bahasa Inggeris dengan baik.
Jelasnya, atas kebolehan itu beliau telah dilantik oleh Guru Besar, Mr. Lewis untuk menjadi Ketua Perpustakaan sekolah dan disokong oleh guru-guru lain termasuk Mr. Ramanathan yang amat meminati buku dan kebanyakan buku ada dalam koleksinya. Selain itu Mr. Nayagam seorang guru yang meminati bidang kesusasteraan. Semasa mengetuai perpustakaan itulah beliau banyak memanfaat peluang untuk membaca dan banyak masanya dihabiskan di perpustakaan sehingga Mr. Lewis memanggilnya ‘The Statue of Library”.Beliau sangat aktif dalam teater semasa di sekolah menengah dan telah berjaya mementaskan teater berasaskan karya William Shakespear. Pada ketika itu beliau juga amat rapat dengan anak perempuan Mr. Lewis yang bernama Morgan. Kali terakhir beliau bertemu sahabatnya itu pada tahun 1986 semasa beliau mengikuti rombongan Utusan Melayu ke London.
Beliau bersekolah di Sekolah Menengah Clifford sehingga Tingkatan 4 sahaja apabila beliau mengidap penyakit batuk kering (akibat jangkitan bakteriaMycobacterium tuberculosis) sehingga muntah berdarah pada ketika itu. Beliau telah mendapat rawatan di Hospital Melaka selama 3 bulan dan rawatan di Hong Kong selama 6 bulan yang dibiayai oleh Persatuan British Woman Institut termasuk elaun RM100 sebulan. Beliau sendiri hairan dengan tajaan sebanyak itu pada ketika itu. Pada sekitar tahun 1952-1956 beliau telah menyambung pelajaran di Kuliah Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang.
Kecenderungan untuk menulis bermula semasa beliau berada selama 3 bulan di Hospital Melaka dengan tulisan pertamanya ialah di Ruangan Mimbar Pembaca, akhbar Berita Harian. Antara lain beliau telah menulis komentar tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam makanan untuk para pesakit di wad hospital berkenaan. Pihak hospital agak kecoh dengan pendedahan tersebut, namun tidak dapat mengesan siapa penulis sebenarnya. Beliau kemudian menulis cerpen bertajuk ‘Korban Fitnah’ yang diterbitkan di Radio Malaya di bawah kelolaan Pn. Siti Hawa Zain dengan bayaran RM10 pada ketika itu.
Semasa di kampung beliau juga pernah bekerja sebagai penoreh getah bagi membantu ibu bapa yang amat miskin dengan pendapatan daripada sumber menjual kayu api sahaja. Beliau kemudian berkhidmat sebagai guru bahasa dan sastera kemudian Guru Besar di Maahad El Ehya' Al Shariff, Gunung Semanggol, Perak atas pelawaan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir yang merupakan penasihat kepada sekolah tersebut dengan gaji permulaan RM150 kemudian ditambah menjadi RM450 sebulan. Selepas itu beliau berkhidmat dengan akhbar Utusan Melayu di Kuala Lumpur.
Idea untuk menulis ‘Desa Pingitan’ tercetus sejak tahun 1956 setelah beliau tamat belajar. Hasil daripada bacaan buku-buku antaranya karya Charles Dickens, buku Texas tulisan James A. Mickener dan penghayatannya terhadap ragam hidup masyarakat setempat telah menguatkan azam beliau untuk menulis tentang norma masyarakat Melayu sendiri yang kaya dengan warna-warna kehidupan. Latar kampungnya sendiri termasuk Stesen Kereta Api Mela juga sebagai pencetus idea beliau yang turut digambarkan dengan berkesan dalam novel ini. Lalu sedikit demi sedikit beliau menulis yang pada mulanya dengan tulisan tangan sehinggalah beliau merasakan perlu memiliki sebuah mesin taip sekiranya hasil karyanya itu mahu diangkat ke peringkat yang lebih baik.
Untuk tujuan tersebut beliau telah ke pekan Kuala Lipis untuk membeli sebuah mesin taip yang kalau boleh dibayar secara ansuran. Oleh kerana Kuala Lipis merupakan sebuah pekan kecil tentunya amat sukar untuk mendapatkan barangan yang sangat terhad permintaannya seperti mesin taip. Tetapi dengan pertolongan seorang bekas rakan sekolahnya yang bernama Chin, beliau telah dapat membeli sebuah mesin taip dengan harga RM350 secara ansuran yang secara kebetulan baru terdapat di sebuah kedai iaitu Pahang General Store di Jalan Besar, Kuala Lipis. Chin telah membayar wang pendahuluan sebanyak RM100 kerana beliau hanya mempunyai RM40 dan beliau membayar ansuran bulanan sebanyak RM25 sebulan. Chin banyak membantunya dalam banyak perkara semasa beliau berurusan di pekan Kuala Lipis. Kini Chin telah berhijrah ke Singapura dan kali terakhir beliau bertemu Chin semasa penerbangannya singgah di Singapura dari London pada tahun 1986.
Dengan mesin taip tersebut novel ‘Desa Pingitan’ telah dapat disiapkan dengan sempurna dan dihantar untuk diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1962. Novel ini akhirnya telah memenangi hadiah Peraduan Mengarang Novel anjuranDewan Bahasa dan Pustaka dan dipilih menjadi buku teks wajib di sekolah-sekolah menengah bagi Sijil Pelajaran Malaysia dari tahun 1966 hingga 1968. Beliau mengakhiri perbincangan dengan membawa kami ke Perpustakaan Mininya sambil mengharapkan agar bidang penulisan yang berasaskan latar masyarakat setempat seperti karyanya itu perlu ada kesinambungan generasi penulisnya. Kalau tidak ada penggantinya kelak semua nilai milik masyarakat kita akan mati terkubur tanpa sebarang catatan atau dokumentasi untuk dirujuk oleh generasi berikutnya.
Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Aki Hj. Ibrahim sekeluarga dan pihak pentadbiran IPGKTAA atas segala kerjasama serta persetujuan melaksanakan program ini yang akan menjadi asas kepada program-program yang sama pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.
I was with Mr.. Shahnam Abd. Rashid, Mr.. Aminuddin Mohamad and Mr. Mohd Nor Mohamed of the Department of Malay Studies, and Mr. IPGKTAA. Shukri Matt Jacob of In-Service Training Unit (LDP) had visited the house IPGKTAA Tn. Hj. Omar Ibrahim (or call Aki Hj. Ibrahim) famous novelist 'Desa Pingitan' in the village of Mela, which is located about 38 km from Kuala Lipis. Our visit was under the Pioneer Trail is one of the literary activities as a Centre of Excellence IPGKTAA Malay East Zone. We arrived in the yard Aki Hj. Ibrahim, surrounded by fruit trees at about 10.30 am and was greeted by Mr. Shabaruddin Awang, SK GPK 1 lime, Kuala Lipis as intermediaries in this meeting.
When we arrived, Aki Hj. Ibraham was ready to stand at the door and invited us all up to the village house located in the hamlet of about 4 acres. In view of the area, we really felt for peace 'rural seclusion' as depicted in the novel maiden. He was born on June 17, 1936 appears to have been somewhat less robust to go fast, but still can run well. We continue to welcome and shake hands with the battery sitting in the living room chair that traditional wooden house. In the living room walls that look a lot of pictures and certificates, including front-page picture novel "Village seclusion ', which has been exaggerated and framed. Based on the initial interaction between the reality of memory, hearing voices and seeing Aki Hj. Ibrahim is still good, just in a physical sense that is somewhat less vigorous because of their age.

Aki Hj. Abraham began his story by saying that what he wrote in the 'Village seclusion' is a direct description in the village communities themselves to represent the Malays at that time. Clearly though the main character and Habibah Ibrahim novel, but the character was not describing his own, but reflects the community, especially the Malays at that time. For which the Malays at that time was the community that is rich in all aspects in terms of wealth, culture and moral good. They live in unity and harmony not only among themselves but also with other communities at the time.

His own example to speak English properly before entering the Special Malay Class in High School Clifford (Clifford School), Kuala Lipis in the mid 1940's because he is very close to the daughter of Mr. Nathan, Chairman of the Railway Station (Station Master) Nageshwary named Mela. The short distance between KTM quarters and houses occupied Nageshwary Aki Hj. Ibrahim made them familiar. Nageshwary lent many books in English because Mr. Nathan was a person of interest in reading. His ability to make the English teachers at Clifford School at that time between Mr. Headmaster. G.E. D. Lewis, Mr. Ramanathan, Cikgu Haji Halimi. Solomon, Mr. Wai Seng and Mr.Nayagam wonder how a village boy to speak the English language.

Clearly, the ability that he has been appointed by the Headmaster, Mr. Lewis to be the Chairman of the school library and is supported by other teachers, including Mr.Ramanathan very interested in books and most books in their collections. Besides Mr.Nayagam a teacher who is interested in literature. While he led the library is a lot of benefit and opportunity to read much of his time spent in the library until Mr. Lewis called it 'The Statue of the Library. " He is very active in theater while in high school and successfully perform theatrical works based on William Shakespeare. At that time he was also very close to the daughter of Mr. Lewis named Morgan. The last time he met his friend in 1986 when he participated in Utusan Malay delegation to London.

He attended the school up to Form 4 Clifford only when he is suffering from tuberculosis (a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis) to vomit blood at the time.He received treatment at the Melaka Hospital for 3 months and treatment in Hong Kong for 6 months, which is funded by the British Association Woman of the Institute, including an allowance of RM100 per month. He surprised himself with the sponsorship of it at that. In about 1952-1956 he continued his studies at Eastern Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang.The tendency to write began when he was 3 months in the Malacca Hospital with his first post was in the pulpit Readers Room, The Star newspaper. Among others he has written a commentary on the weaknesses found in food for patients in hospital wards.The hospital is a bit chaotic with the exposure, but can not detect who the actual authors.He later wrote short stories entitled "Victims of Slander" published in Radio Malaya under the auspices of Mrs. Siti Hawa Zain with the RM10 fee at the time.

While in the village, he also worked as rubber tappers to help parents who are very poor with an income from selling firewood resources alone. He then served as a teacher of language and literature and then Professor at El Maahad Ehya 'Al Shariff, Mount Semanggol, Silver on the invitation of Ustaz Abu Bakar Al-Baqir is an advisor to the school with a starting salary of RM150 to RM450 a month later added. After that he served with the Malay newspaper in Kuala Lumpur.The idea to write 'Village seclusion' erupted in 1956 after he graduated. Results from the reading of books including works of Charles Dickens, writing a book Texas James A. Mickener penghayatannya the variety of life and local communities has strengthened his determination to write about the norm of the Malay community itself is rich with the colors of life. About his own village including the Railway Station as well as Melanie trigger ideas that were represented effectively in this novel. Then little by little, he wrote that at first the hand until he felt the need to have a typewriter, if he wants his works raised to the level the better.

For this purpose he has to Kuala Lipis town to buy a typewriter that could, if paid in installments. As Kuala Lipis is a small town would be very difficult to get a very limited demand items such as typewriters. But with the help of a former school friend named Chin, he had to buy a typewriter with a price of RM350 a new installment by chance in a shop of the General Store in Jalan Pahang, Kuala Lipis. Chin had paid a deposit of RM100 for him and he only had to pay RM40 monthly installments of RM25 per month.Chin helped in many ways during his dealings in the town of Kuala Lipis. Now Chin has migrated to Singapore and the last time he met Chin flight stopover in Singapore from London in 1986.

With the typewriter novel 'seclusion Village' has been completed properly and sent to be published by Dewan Bahasa dan Pustaka in 1962. This novel has finally been won Novel Writing Contest organized by Dewan Bahasa dan Pustaka and was elected to the textbooks required in secondary schools for the Sijil Pelajaran Malaysia from 1966 to 1968. He ended the discussion by bringing us to the library Mininya while hoping for the start of community-based setting such as his that there should be continuity of generations of writers. If no successor all property values of our society will be dead buried without any records or documentation to be referred by the next generation.

We wish to thank Aki Hj. Ibrahim family and the administration IPGKTAA for their cooperation and agreements to implement this program will be the basis of similar programs in the future. Thank you.


Yo estaba con el señor. Shahnam Abd. Rashid, el Sr.. Aminuddin Mohamad y el Sr. Mohd Nor Mohamed del Departamento de Estudios malayo, y el Sr. IPGKTAA. Shukri Matt Jacob de Capacitación en servicio Unidad (PLD) había visitado la casa IPGKTAA Tn. Hj. Omar Ibrahim (o llamada Aki Hj. Ibrahim), famoso novelista "Desa Pingitan 'en el pueblo de Mela, que se encuentra a unos 38 km de Kuala Lipis. Nuestra visita fue en el Camino de Pioneer es una de las actividades literarias como un Centro de Excelencia IPGKTAA malayo Zona Este. Llegamos en el patio Aki Hj. Ibrahim, rodeado de árboles frutales a las 10.30 de la mañana y fue recibido por el Sr. Shabaruddin Awang, SK GPK 1 lima, Kuala Lipis como intermediario en esta reunión.
Cuando llegamos, Aki Hj. Ibraham estaba preparado para estar a la puerta y nos invitó a todos a la casa de pueblo situada en la aldea de cerca de 4 hectáreas. En vista de la zona, que realmente sentía por 'aislamiento rural "la paz como se muestra en la novela de soltera. Nació el 17 de junio 1936 parece haber sido algo menos sólido para ir rápido, pero todavía puede correr bien. Seguimos la bienvenida y darle la mano a la batería se sienta en la silla de salón que la casa tradicional de madera. En las paredes del salón que se parecen un montón de fotos y certificados, incluyendo la novela foto de primera plana "aislamiento del pueblo ', que ha sido exagerada y enmarcado. Sobre la base de la interacción inicial entre la realidad de la memoria, oír voces y ver Aki Hj.Ibrahim está siendo bueno, sólo en un sentido físico que es algo menos vigorosa, debido a su edad.

Aki Hj. Abraham comenzó su relato diciendo que lo que escribió en el "aislamiento del pueblo" es una descripción directa de las comunidades aldeanas se para representar a los malayos en ese momento. Es evidente que aunque el personaje principal y la novela Habibah Ibrahim, pero el personaje no estaba describiendo la suya, sino que refleja la comunidad, especialmente los malayos en ese momento. Para que los malayos en ese momento era la comunidad que es rica en todos los aspectos en términos de riqueza, la cultura y el bien moral. Viven en unidad y armonía no sólo entre sí sino también con otras comunidades en el momento.

Su propio ejemplo a hablar Inglés correctamente antes de entrar en la Clase Especial malaya en la escuela secundaria Clifford (Clifford Escuela), Kuala Lipis a mediados de la década de 1940 porque está muy cerca de la hija del Sr. Nathan, Presidente de la estación de tren (estación principal) Nageshwary llamado Mela. La corta distancia entre los lugares en KTM y casas ocupadas Nageshwary Aki Hj. Ibrahim hizo familiar.Nageshwary prestado muchos libros en Inglés, porque el Sr. Nathan era una persona de interés en la lectura. Su capacidad de hacer los profesores de Inglés en la escuela Clifford en ese momento entre el Sr. Director. G.E. D. Lewis, el Sr. Ramanathan, Cikgu Haji Halimi. Salomón, el Sr. Wai Seng y Mr.Nayagam se preguntan cómo un muchacho de pueblo que no habla el idioma Inglés.

Es evidente que la capacidad que ha sido designado por el director, el Sr. Lewis a ser el Presidente de la biblioteca de la escuela y con el apoyo de otros profesores, incluyendo un gran interés en los libros Mr.Ramanathan y la mayoría de los libros en sus colecciones. Además Mr.Nayagam un profesor que esté interesado en la literatura.Mientras que dirigió la colección de una gran cantidad de beneficios y la oportunidad de leer gran parte de su tiempo en la biblioteca hasta que el señor Lewis llamó "La Estatua de la Biblioteca. "Él es muy activo en el teatro, mientras que en la escuela secundaria y con éxito realizar obras de teatro basada en William Shakespeare. En ese momento también estaba muy cerca de la hija del Sr. Lewis llamado Morgan. La última vez que se encontró con su amigo en 1986, cuando participó en la delegación de Malasia Utusan a Londres.

Asistió a la escuela hasta el Formulario 4 Clifford sólo cuando éste está afectado por la tuberculosis (una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis) a vomitar sangre en el time.He recibieron tratamiento en el Hospital de Malaca durante 3 meses y el tratamiento en Hong Kong durante 6 meses , que es financiado por la mujer de la Asociación Británica del Instituto, incluyendo una asignación de RM100 por mes.Él se sorprendió con el patrocinio de ahí. En alrededor de 1952-1956, continuó sus estudios en este Sultán Abu Bakar, Pekan, Pahang.

La tendencia comenzó a escribir cuando tenía 3 meses en el Hospital de Malaca con su primer puesto estaba en el púlpito de los lectores en la habitación, el periódico The Star. Entre otros, ha escrito un comentario sobre las debilidades encontradas en los alimentos para los pacientes en el hospital hospital wards.The es un poco caótica con la exposición, pero no puede detectar que la authors.He reales más tarde escribió cuentos cortos, titulada "Víctimas de la calumnia", publicado en Radio Malasia, bajo los auspicios de la Sra. Siti Hawa Zain con la cuota de RM10 en el momento.

Mientras que en el pueblo, que también trabajó como recolectores de caucho para ayudar a los padres que son muy pobres con un ingreso por la venta de los recursos de leña solo. Luego se desempeñó como profesor de lengua y literatura y profesor de Shariff El Maahad Ehya 'Al, el Monte Semanggol, Plata, por invitación de Ustaz Abu Bakar Al-Baqir es asesor de la escuela con un salario inicial de RM150 a RM450 unmes más tarde, agregó. Después de que sirvió en el periódico malayo de Kuala Lumpur.

La idea de escribir 'aislamiento del pueblo "estalló en 1956 después de graduarse.Los resultados de la lectura de libros, incluyendo obras de Charles Dickens, escribir un libro de Texas James A. penghayatannya Mickener la variedad de la vida de las comunidades locales y ha fortalecido su determinación de escribir sobre la norma de la comunidad malaya sí es rica con los colores de la vida. Acerca de su propio pueblo como la estación de tren, así como las ideas de Melanie disparador que han estado representados de manera efectiva en esta novela. Luego, poco a poco, escribió que al principio la mano hasta que sintió la necesidad de tener una máquina de escribir, si quiere que sus obras elevado al nivel del mejor.

A tal fin, tiene que Kuala Lipis ciudad para comprar una máquina de escribir que podrían, si se paga en cuotas. En Kuala Lipis es una pequeña ciudad sería muy difícil obtener una demanda de elementos muy limitados, tales como máquinas de escribir.Pero con la ayuda de un amigo de la escuela antigua llamado Chin, que tenía que comprar una máquina de escribir con un precio de RM350 una nueva entrega por casualidad en una tienda de la tienda general en Jalan Pahang, Kuala Lipis. Mentón había pagado una fianza de RM100 por él y sólo tenía que pagar cuotas mensuales de RM40 RM25 por month.Chin ayudado de muchas maneras durante su trato en la ciudad de Kuala Lipis. Ahora Chin ha emigrado a Singapur y la última vez que se reunió parada barbilla de vuelo en Singapur desde Londres en 1986.

Con 'aislamiento del pueblo' máquina de escribir la novela se ha completado correctamente y enviado para ser publicado por Dewan dan Bahasa Pustaka en 1962.Esta novela ha sido finalmente ganó Novel Writing Contest organizado por Dewan dan Bahasa Pustaka y fue elegido para los libros de texto requeridos en las escuelas secundarias de Malasia Sijil Pelajaran 1966 a 1968. Terminó el debate por traernos a la biblioteca Mininya mientras esperaba el comienzo de la creación basada en la comunidad, tales como la que debe haber continuidad de las generaciones de escritores. Si no hay sucesor de todos los valores de las propiedades de nuestra sociedad serán muertos enterrados sin ningún tipo de registros o la documentación a ser presentada por la siguiente generación.

Queremos dar las gracias a Aki Hj. familia de Ibrahim y la administración IPGKTAA por su cooperación y acuerdos para implementar este programa será la base de programas similares en el futuro. Gracias.
Un artículo de http://rasdi146.blogspot.com/.

私は、氏がしていました。 Shahnamはアブド。 Rashidは、氏。 Aminuddinとして、Mohamadして、Mohdまたマレー語学科のモハメド全権、氏IPGKTAA。のShukriさんマットジェイコブはインサービストレーニングユニットは、(自民党)の家をIPGKTAA Tnが訪れた。 HJの。して、Omar Ibrahimさん(またはアキHJのを呼び出します。Ibrahimさん)有名な小説家'デサPingitan'クアラリピスから約38キロに位置していますメラの村。私たちの訪問はパイオニアトレイルは優秀IPGKTAAマレー東区のセンターとして文学活動の一つです下にあった。我々は、ヤード安芸HJのに到着した。約10.30で果物の木に囲まれたイブラヒムは、午前、この会議における仲介者として氏Shabaruddin Awang、SKのGPK 1ライム、クアラリピスで迎えられた。
私たちが到着したとき、アキHJの。 Ibrahamは、ドアに立って準備ができていた約4エーカーの村に位置する村の家に私たちのすべての交流招待されました。地域のビューでは、我々は本当に平和'農村鎖国は'としての小説の巫女に描かに感じた。彼は1936年6月17日に生まれていたが、高速に行くにはまだよく実行することができますやや少ない堅牢されているように見えます。我々は歓迎し、バッテリーは、伝統的な木造住宅のリビングルームの椅子に座って握手を続けている。誇張されているとメモリの現実との間の初期相互作用に基づくフレーム、声を聞いて、アキHJのを見て、フロントページの画像小説"村の鎖国'など、写真や証明書の多くを、見て、リビングルームの壁に。イブラヒムはやや少ない自分の年齢のために活発である物理的な意味だけで、まだ良いです。
安芸HJの。アブラハムは、彼は村の隠遁'で書いたもの自体がその時点でマレー人を表すために、村のコミュニティに直接説明がされていることを言って彼の話を始めた。主人公は、Habibah Ibrahimさんの小説が、文字が彼自身の記述ではありませんでしたが、コミュニティを、当時、特にマレー反映して明らかだ。これは当時のマレー人は、富、文化、道徳的な面ですべての面で豊富なコミュニティだった。彼らは自分たちだけでなく、同時に他のコミュニティとの間の団結と協調に住んでいます。
彼は非常氏ネイサンは、鉄道駅(駅マスター)の会長の娘に近いので、彼自身の例では、正常に半ば1940年に高等学校して、Clifford(クリフォードスクール)、クアラリピス特別マレー語のクラスに入る前に、英語を話すだNageshwaryはメラという。 KTMの四半期と家の間の短い距離がNageshwaryアキHJのを占めていた。イブラヒムは、それらは、使い慣れたした。氏ネイサンは読書に関心のある人だったので、Nageshwary英語で多くの本を貸した。彼の能力はMr。校長の間に当時のフォードスクールで英語教師をする。 G.E.民主党のルイス氏ラマナサン、Cikguはハジアリミ。ソロモン氏ワイSengとMr.Nayagam村の少年が英語を話すんだろう。
明らかに、彼は校長、Lewis氏が任命されている能力は、学校図書館の会長になるようにMr.Ramanathan非常に本に興味を持って、そのコレクションの中で最も本を含む他の教師によってサポートされています。 Mr.Nayagam文学に興味を持っている教師のほか。彼は、ライブラリには、多くのLewis氏は、それを'ライブラリの女神と呼ばれるまで、図書館で過ごした自分の時間の読み取りに利益と機会を多くの点灯中。 "彼は非常に劇場で正常にウィリアムシェイクスピアに基づいて演劇作品を実行する高校で、しばらくの間アクティブであるが、その時彼はまた非常にLewis氏の娘に近かったモルガンという名前の彼は彼の友人に会った最後の時間を1986年と認めるときはロンドンにUtusanマレー団に参加した。
彼はクリフォードは、彼がtime.Heで血を吐く(結核菌によって引き起こさ細菌感染症)結核に苦しんでいるときにのみ6ヶ月間、香港で3ヶ月と治療のためにマラッカ病院で治療を受けてフォーム最大4つまで学校に通って、その月額RM100の手当を含む研究所の英国協会女性によって運営されている。彼はその時点でそのスポンサーとの彼自身を驚かせた。約1952-1956年には東スルタンアブバカール、ペーカン、パハン州で彼の研究を続けた。
彼の最初のポストは説教壇の読者室、スター紙にあったと書き込みする傾向は、彼がマラッカ病院で3ヶ月したときに始まった。他の人の中で彼は、ビットが露出して混沌として病院wards.The病院の患者のための食糧で見つかった脆弱性の解説を書いている実際のauthors.Heは、後でと題する短編小説を書いたのかを検出することはできません"中傷の被害者は、"公開されて時RM10料と夫人Sitiハワザインの後援ラジオマラヤの下で。村の中で、彼はまた、単独で薪リソースを売って収入と非常に貧しい親を助けるためにゴム製のタッパーとして働いていた。その後、エルMaahad Ehya'アルShariffで言語と文学として教授の先生を務め、マウントSemanggolは、UstazアブバカールアルBaqirの招待状のシルバーRM450とRM150の初任給と同じ学校に顧問を務めている今月は、後で追加しました。その後彼はクアラルンプールでマレー語の新聞を添えて。
彼は卒業後アイデアが書いて村の隔離'は1956年に勃発した。本をテキサスて、James A. Mickenerのpenghayatannyaの生活や地域社会の様々な書き込みチャールズディケンズの作品を含む書籍を読むことから、結果自体が人生の色に富んでいるマレー社会の規範について書きたいと決意を強化している。鉄道駅を含む自分の村と同様にして、Melanieトリガのアイデアについては、この小説の中で効果的に表されていた。その後、少しずつ、彼は彼の作品のレベル向上に引き上げしたい場合は、最初の手で彼は、タイプライターを持っている必要性を感じたまで書いている。
この目的のために彼はクアラルンプールには、場合分割払いで支払うことがタイプライターを購入するLipisの町を持っています。クアラリピスが置かれている小さな町は、非常に限られた需要項目は、タイプライターなどを取得することは非常に困難になります。しかし、チンという名前の前の学校の友人の助けを借りて、彼はジャランパハン、クアラリピスの雑貨店のお店で偶然RM350の価格で新しい連載をタイプライターを購入していた。 Chinは彼のためにRM100のデポジットを支払っていたと彼はクアラリピスの町で彼の取引中に様々な方法で助けたmonth.ChinあたりRM25のRM40月賦を支払う必要があった。今Chinは、シンガポールに移行している最後の時間、彼は1986年にロンドンからシンガポールでチン飛行途中降機に会った。
タイプライターの小説『鎖国村'はして正常に完了されており、1962年にデュワンバハサダンPustakaから出版されるに送信されます。この小説は最終的に小説は、コンテストは、デュワンバハサダンPustaka主催の書き込み1968年1966年からSijil Pelajaranマレーシアの中等学校に必要な教科書に選出された受賞されています。彼は、次のようなコミュニティベースの設定を開始するためのを望んでいる間ライブラリMininya、私たちを連れて来ることによって議論を終えた彼の作家の世代の継続が必要であること。私たちの社会のすべてのプロパティの値は、死んですべてのレコードまたはマニュアルなく葬られる後継者場合は、次の世代によって参照される。

我々は、アキHJのに感謝したいと思います。 Ibrahimさんの家族との協力の管理IPGKTAAと契約このプログラムは、将来的に同様のプログラムの基盤となる実装します。ありがとうございます。

'étais avec M.. Shahnam Abd. Rashid, monsieur. Aminuddin Mohamad et M. Mohd Nor Mohamed du Département d'études malais, et M. IPGKTAA. Shukri Matt Jacob en service une unité de formation (LDP) a visité la maison IPGKTAA Tn. Hj. Omar Ibrahim (ou appelez Aki Hj. Ibrahim) célèbre romancier «Desa Pingitan 'dans le village de Mela, qui est situé à environ 38 km de Kuala Lipis. Notre visite a été dans le cadre du Trail Pioneer est l'une des activités littéraires en tant que Centre d'excellence IPGKTAA malais Zone Est. Nous sommes arrivés dans la cour Aki Hj. Ibrahim, entouré d'arbres fruitiers à environ dix heures et demie et a été accueilli par M. Shabaruddin Awang, SK GPK 1 citron vert, Kuala Lipis d'intermédiaires dans cette réunion.
Quand nous sommes arrivés, Aki Hj. Ibraham était prêt à rester à la porte et nous a tous invités à la maison de village située dans le hameau d'environ 4 hectares. Compte tenu de la zone, nous avons vraiment senti pour 'isolement rural »de la paix comme le montre la jeune fille roman. Il est né le 17 Juin, 1936 semble avoir été un peu moins solide pour aller vite, mais ne peut toujours bien fonctionner. Nous continuons à accueillir et serrer la main à la batterie assis dans le fauteuil de salon de cette maison traditionnelle en bois.Dans les murs du salon qui ont l'air beaucoup de photos et certificats, y compris roman photo en première page «l'isolement du village, qui a été exagéré et encadrées. Sur la base de l'interaction initiale entre la réalité de la mémoire, d'entendre des voix et de voir Aki Hj. Ibrahim est toujours bon, juste dans un sens physique qui est un peu moins vigoureuse en raison de leur âge.
Aki Hj. Abraham a commencé son récit en disant que ce qu'il a écrit dans le «Village réclusion» est une description directe dans les communautés villageoises elles-mêmes pour représenter les Malais à cette époque. Il est clair que le personnage principal et Habibah Ibrahim roman, mais le caractère ne décrivait pas la sienne, mais reflète la communauté, en particulier les Malais à cette époque. Pour les Malais qui était à l'époque la communauté qui est riche dans tous les aspects en termes de richesse, la culture et le bien moral. Ils vivent dans l'unité et l'harmonie, non seulement entre eux mais aussi avec d'autres communautés à l'époque.
Son propre exemple de parler correctement l'anglais avant d'entrer dans la classe spéciale malaise à l'école secondaire Clifford (Clifford School), Kuala Lipis dans le milieu des années 1940 parce qu'il est très proche de la fille de M. Nathan, Président de la Gare (station maître) Nageshwary nommée Mela. La courte distance entre les quarts KTM et maisons occupées Nageshwary Aki Hj. Ibrahim rendait familier.Nageshwary prêté de nombreux livres en anglais parce que M. Nathan était une personne d'intérêt pour la lecture. Sa capacité de faire les professeurs d'anglais à Clifford école à ce moment entre M. le Directeur. G.E. D. Lewis, M. Ramanathan, Cikgu Haji Halimi. Salomon, M. Seng Wai et Mr.Nayagam me demande comment un garçon du village de parler la langue anglaise.
De toute évidence, la capacité qu'il a été nommé par le directeur, M. Lewis d'être le président de la bibliothèque de l'école et est soutenu par d'autres enseignants, y compris très intéressé par les livres Mr.Ramanathan et la plupart des livres de leurs collections. Outre Mr.Nayagam un enseignant qui s'intéresse à la littérature. Alors il a dirigé la bibliothèque est un lot d'avantages et la possibilité de lire beaucoup de son temps passé dans la bibliothèque jusqu'à ce que M. Lewis a appelé «La Statue de la Bibliothèque. "Il est très actif dans le théâtre durant ses études secondaires et de réaliser avec succès des œuvres théâtrales basées sur William Shakespeare. A cette époque, il était aussi très proche de la fille de M. Lewis nom de Morgan. La dernière fois qu'il a rencontré son ami en 1986 quand il participé à Utusan délégation malaise à Londres.
Il fréquenta l'école jusqu'à la formule 4 Clifford seulement quand il est atteint de tuberculose (une infection bactérienne causée par Mycobacterium tuberculosis) à vomir du sang à la time.He reçu un traitement à l'hôpital de Melaka pendant 3 mois et le traitement à Hong Kong pendant 6 mois , qui est financé par la British Association Femme de l'Institut, y compris une indemnité de RM100 par mois. Lui-même surpris par le parrainage de celui-ci à ce sujet. Dans environ 1952-1956, il poursuit ses études à l'Est Sultan Abu Bakar, Pekan, la tendance à écrire Pahang.The a commencé quand il avait 3 mois à l'hôpital de Malacca avec son premier poste était dans le lecteur chaire de chambre, le journal The Star. Entre autres, il a écrit un commentaire sur les faiblesses constatées dans les aliments pour les patients à l'hôpital wards.The hôpital est un peu chaotique avec l'exposition, mais qui ne peut pas détecter la authors.He réelle a plus tard écrit des histoires courtes intitulé «victimes de la calomnie" publiéRadio en Malaisie, sous les auspices de Mme Siti Hawa Zain avec la taxe RM10 à l'époque.
Alors que dans le village, il a également travaillé comme récolteurs de caoutchouc pour aider les parents qui sont très pauvres avec un revenu de la vente des ressources de bois de chauffage seul. Il a ensuite été professeur de langue et de littérature, puis professeur à Shariff El Maahad Ehya 'Al, Mount Semanggol, Silver à l'invitation de Ustaz Abu Bakar Al-Baqir est un conseiller à l'école avec un salaire de départ de RM150 RM450 à une mois plus tard ajouté. Après qu'il a servi avec le journal malais à Kuala Lumpur.The idée d'écrire «l'isolement du village» a éclaté en 1956 après son diplôme. Résultats de la lecture de livres, y compris des œuvres de Charles Dickens, écrit un livre Texas James A. Mickener penghayatannya la diversité des communautés de vie et locales a renforcé sa détermination à écrire sur la norme de la communauté malaise lui-même est riche en couleurs de la vie. A propos de son propre village, y compris la gare ainsi que des idées de déclenchement Melanie qui ont été représentés de façon efficace dans ce roman. Puis peu à peu, il a écrit que dans un premier temps la main jusqu'à ce qu'il a senti le besoin d'avoir une machine à écrire, s'il veut ses œuvres élevé au niveau le mieux.
Pour ce faire, il a à Kuala ville Lipis pour acheter une machine à écrire qui pourrait, en cas de paiement par versements échelonnés. Comme Kuala Lipis est une petite ville serait très difficile d'obtenir une demande très limitée des articles tels que les machines à écrire. Mais avec l'aide d'un ami nommé Chin ancienne école, il fallait acheter une machine à écrire avec un prix de RM350 un nouvel épisode par hasard dans une boutique du magasin général à Jalan Pahang, Kuala Lipis. Chin a versé un acompte de RM100 pour lui et il n'avait qu'à verser des acomptes mensuels de RM40 RM25 par month.Chin aidé à bien des égards au cours de ses relations dans la ville de Kuala Lipis. Maintenant Chin a migré vers Singapour et la dernière fois qu'il a rencontré escale à Singapour Chin vol au départ de Londres en 1986.
Avec «l'isolement du village" machine à écrire le roman a été dûment remplie et envoyée à être publié par Dewan Bahasa dan Pustaka en 1962. Ce roman a finalement été remporté Novel Writing Contest organisé par Dewan Bahasa dan Pustaka et a été élu à l'manuels requis dans les écoles secondaires pour la Malaisie Sijil Pelajaran 1966 à 1968. Il a terminé la discussion en nous amenant à la bibliothèque de Mininya tout en espérant pour le début de la mise à base communautaire comme sa qu'il devrait y avoir continuité des générations d'écrivains. Si aucun successeur toutes les valeurs de propriété de notre société seront morts enterrés sans registres ou des documents à être soumis par la prochaine génération.
Nous tenons à remercier Aki Hj. la famille d'Ibrahim et de l'administration pour leur coopération et les accords IPGKTAA à mettre en œuvre ce programme sera la base de programmes similaires à l'avenir. Je vous remercie.

No comments:

Post a Comment